Védőnők

A területi védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-6 éves korú gyermek él.

 

A védőnő feladatai:

 • nővédelem, ezen belül:  családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való felkészülés segítése, lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel.
 • várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint,
 • gyermekágyas anyák gondozása keretében segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban,
 • 0-6 éves korú gyermekek gondozása, a családban, a tanácsadóban és a nevelési/oktatási intézményben,
 • óvodában a védőnői feladatok végzése,
 • oktatási intézményben a 6-18 éves korú tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint;
 • oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermekek gondozása;
 • családgondozás keretében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus családi környezet kialakításához;
 • gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, ill. hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek

  bántalmazása, elhanyagolása esetén;

 • tájékoztatás a családtámogatási formákról és lehetőségekről;
 • az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.

Debreceni védőnők